Privacybeleid

Datum: 16/08/2018

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Luc Beeldens, wonende te Congresstraat 44, 2060 Antwerpen
en ondernemingsnummer 0507.323.559 (Hierna genoemd “Kapalon Hair”, “wij” of “ons”.)

Wanneer u een beroep doet op de diensten van Kapsalon Hair, vertrouwt u haar uw persoonsgegevens toe. Met dit Privacybeleid  willen wij dat u op de hoogte bent over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze website www.kapsalonhair.be(Hierna genoemd de “Website”) en alle (commerciële) relaties tussen Kapsalon Hair en haar (potentiële) klanten en business partners.

 

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?

 

 • Gegevens die Kapsalon Hair ontvangt om u als klant te registreren:
  • Identificatiegegevens;
  • Persoonlijke kenmerken;
  • Consumptiegewoonten;

 

 • Gegevens die Kapsalon Hair ontvangt om uw online registratie van een afspraak te beheren:
  • Identificatiegegevens;
  • Persoonlijke kenmerken.

 

 • Gegevens die Kapsalon Hair verzamelt door middel van de Website www.kapsalonhair.be:

De meeste informatie is op of via de Website beschikbaar zonder dat u uw persoonsgegevens dient te verstrekken. In bepaalde gevallen kan persoonlijke informatie worden gevraagd. Kapsalon Hair verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals raciale of etnische gegevens, gegevens over het seksuele leven,…

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Kapsalon Hair verzamelt, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (Verordening 2016/679) van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Kapsalon Hair gebruikt uw persoonsgegevens om alle diensten waarop u beroep doet, te leveren. Zij kan tevens uw persoonsgegevens, zoals uw emailadres, gebruiken om u op de hoogte te brengen van persoonlijke aanbiedingen (bv. naar aanleiding van uw verjaardag). Daarnaast kan Kapsalon Hair uw emailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten en de veranderingen.

 

3. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Kapsalon Hair zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Kapsalon Hair en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerkingen van betalingen, database management).

Indien het noodzakelijk is dat wij in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer Kapsalon Hair of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens door ons verzameld één van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer deze (1) hiervoor uw toestemming hebben bekomen en (2) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

 

4. Opslag persoonsgegevens

Kapsalon Hair bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “gebruik persoonsgegevens”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, Kapsalon Hair kan uw persoonsgegevens gedurende deze langere termijn bewaren.

 

5. Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@kapsalonhair.beof per post Sudermanstraat 2b, 2000 Antwerpen:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Kapsalon Hair mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op wissing van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Kapsalon Hair kan uw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijke wijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van andere in gevaar brengen. Als onevenredige technische inspanningen worden aangemerkt: het ontwikkelen van een nieuw systeem, het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestande handelswijze of verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-up systemen bevinden.

Indien u geen informatie over onze diensten en persoonlijke aanbiedingen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons hiervan op de hoogte te stellen, via de contactgegevens opgenomen in dit privacybeleid.

 

6. Beveiliging persoonsgegevens

Kapsalon Hair neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve stappen om uw persoonsgegevens onder ons beheer en zoals vereist is volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy van persoonsgegevens, te beschermen. Jammer genoeg kan van geen enkele gegevensoverdracht over het internet of van geen enkel gegevensopslagsysteem gewaarborgd worden dat het 100% zeker is. Als u redenen heeft om te geloven dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te brengen van het probleem, door contact met ons op te nemen volgens de onderstaande rubriek “Contactgegevens”.

 

7. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven omschreven, is mogelijk. Dit houdt tevens in dat de overdracht plaatsvindt naar landen of regio’s die andere gegevensbeschermingsregelgeving hebben dan uw land. Wij zullen ten aanzien daarvan telkens de gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze met een “adequaat beschermingsniveau”.

 

8. Update privacybeleid

Kapsalon Hair is gerechtigd om dit privacybeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wij adviseren u dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.

 

9. Andere websites

Dit Privacybeleid heeft enkel betrekking op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, inclusief derden die een site beheren waarnaar onze Website een link bevat. Het door ons plaatsen van een link op de Website betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.

Bovendien kunnen we u toegang bieden tot functies van derden die u de mogelijkheid bieden om inhoud te posten op uw sociale media-account(s). Houd er rekening mee dat alle informatie die u vrijgeeft door het gebruik van deze functies beheerd wordt door het toepasselijke privacybeleid van de derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de manier waarop derden de informatie gebruiken die u verstrekt wanneer u deze functies gebruikt.

 

10. Klachten

Wanneer u meent een klacht te hebben over de manier waarop Kapsalon Hair uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u steeds een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indienen.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Mail: contact(at)apd-gba.be

 

11. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van uw persoonsgegevens, kan u ons steeds contacteren via info@kapsalonhair.beof per post Sudermanstraat 2b, 2000 Antwerpen.

 

Cookiebeleid

Cookiebeleid

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Cookies. Kapsalon Hair wil u in dit cookiebeleid informeren over de gebruikte cookies. In dit cookiebeleid vindt u ook informatie over het uitschakelen van cookies.

 

1. Wat zijn cookies?

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenoemde cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw hoeft aan te melden of niet opnieuw uw voorkeuren of wachtwoord hoeft in te geven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd.

2. Lijst van gebruikte cookies

 • Essentiële cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Website te laten werken en communicatie over het internet uit te voeren. Zonder deze cookies, zal de Website voor u niet vlot werken als we zouden willen of bepaalde diensten of functies die u aanvraagt niet kunnen aanbieden.

 • Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.”

 • Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 • Tracking cookies van onszelf

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zoveel mogelijk relevant voor u zijn.

 • Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

 • Third Party Cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken doormiddel van stukjes code die van Facebook, respectievelijk Twitter, zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, respectievelijk Twitter om te weten wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield Principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 • Tabel met gebruikte cookies

Provider

Naam cookie

opslagperiode

Kapsalonhair.be

_RequestVerificationToken

Sessie

Kapsalonhair.be

ASP.NET_SessionId

Sessie

Kapsalonhair.be

Kapper.optios.net

Sessie

Kapsalonhair.be

_ga

2 jaar

Kapsalonhair.be

_gat

Sessie

Kapsalonhair.be

_gid

Sessie

Google-analytics.com

collect

Sessie

Kapsalonhair.be

_atuvc

13 maanden

Kapsalonhair.be

_atuvs

Sessie

Kapsalonhair.be

_at.cww

Permanent

Crwdcntrl.net

_cc_aud

269 dagen

Crwdcntrl.net

_cc_cc

Sessie

Crwdcntrl.net

_cc_dc

269 dagen

Crwdcntrl.net

_cc_id

269 dagen

Kapsalonhair.be

At-rand

Permanent

Kapsalonhair.be

At-lojson-cache-#

permanent

Bluekai.com

bkdc

179 dagen

Bluekai.com

bku

179 dagen

Smartadserver.com

csync

13 maanden

Addthis.com

di2

1 jaar

Addthis.com

loc

13 maanden

Addthis.com

mus

1 jaar

Google.com

NID

6 maanden

Addthis.com

ouid

1 jaar

Smartadserver.com

pid

13 maanden

Semasio.net

SEUNCY

179 dagen

Tapad.com

TadAd_DID

2 jaar

Tapad.com

TadAd_TS

2 maanden

Smartserver.com

TestlfCookieP

13 maanden

Addthis.com

uid

1 jaar

Addthis.com

uvc

13 maanden

Addthis.com

vc

1 jaar

Addthis.com

xtc

13 maanden

 

 

3. Cookies uitschakelen

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of wanneer cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites.

 

4. Update Cookiebeleid

Kapsalon Hair is gerechtigd om dit Cookiebeleid te vernieuwen door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Wanneer er veranderingen worden aangebracht, wordt de hierboven vermelde datum aangepast aan de herziening. De aangepaste versie geldt vanaf de datum van herziening. Wij adviseren u dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van enige wijzigingen.